Boeking

Boek uw verblijf

 
 
 
 
 
 
 

Tarieven:

Wij hanteren normaal maandag en vrijdag als onze incheckdata. Wil je toch op een andere dag toekomen? Neem dan contact met ons op en dan kijken we wat mogelijk is.


Weekenden:

Van vrijdag 16u tot  zondagmiddag (flexibel) = €650,00

Van vrijdag 16u tot maandag 11u = €700,00

In een vakantieperiode:

vrijdag tot zondag = €750 euro

Vrijdag tot maandag = €800 euro

(kerst- krokus- paas- herfstvakantie). In de zomervakantie geen weekendverhuur.


Week:

Van maandag 16u tot en met maandag 11u - 7 nachten = 

Niet in een vakantieperiode : €1100

In een vakantieperiode: €1250 (krokus- paas- herfst- en zomervakantie (1 juli tot 31 aug))

kerstvakantie : op aanvraag


Last-Minute:

Een boeking voor binnen de week?  neem gerust contact op om onze last minute prijs te kennen.


Inbegrepen:

  • Opgemaakte bedden. Is er een ongelukje gebeurd? Laat het ons weten en dan brengen we je indien mogelijk een reserveset,
  • Wij poetsen je woning voor en na je verblijf. Zorgen jullie dat de woning borstelschoon is,
  • Een handdoekset per persoon,
  • In de vakantiewoning vind je een vaatwasmachine, wasmachine, droogkast, droogrek en diepvriezer,
  • We voorzien de woning ook van alle basisbenodigdheden. In het toilet vind je een startersset wc-papier, in de keuken vaatdoeken en handdoeken,

    afwasmiddel, vaatwastabletten, 

  • Een normaal verbruik van gas, water en elektriciteit is inbegrepen. Je fiets mag je opladen, een elektrische wagen opladen mag niet.Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden vakantiehuis Henri

De volgende algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen huurder en verhuurder van vakantiehuis ‘Henri’ (Wulvestraat 10, 8640 Vleteren).

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen.

Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden wanneer de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk ermee ingestemd heeft.
De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Boeken en betalen
1. U kan boeken door ons een email te sturen. Wij sturen een mail terug als de woning vrij is. Boeken kan dan binnen de dag. 
2. Een boeking is pas definitief na betaling van huursom + waarborg. Bij betaling met kredietkaart worden de huursom + waarborg in rekening gebracht.
3. Elke definitieve boeking wordt door de verhuurder/eigenaar bevestigd per e-mail, waarbij u ook de huurovereenkomst ontvangt.
4. De huurovereenkomst wordt u doorgestuurd als bijlage bij de factuur. Door deze te betalen verklaart de huurder zich akkoord met deze overeenkomst.

De annulatievoorwaarden beschreven hieronder zijn van kracht.


Annuleren
Elke annulering dient per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven.
a. Zonder overmachtssituatie
1. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos.
2. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom ingehouden.
3. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

b. Met overmachtssituatie
Indien uw verblijf niet kan doorgaan door overmacht, dan vervallen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog(sgevaar), opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit of verkeer, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden of elke andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.
Wanneer er sprake is van overmacht waardoor het ter beschikking stellen van de vakantiewoning aan de huurder wordt verhinderd, is de huurder niet gerechtigd op enige schadevergoeding of terugbetaling van de huursom. De huurder zal een voucher krijgen ter waarde van de huursom.
Deze voucher dient als tegoed bij een toekomstige reservering. De voucher moet verplicht gebruikt worden binnen een periode van 24 maanden.
De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden en dient opnieuw, uiterlijk 2 weken voor de eigenlijke verblijfsperiode, op de rekening van de verhuurder gestort te worden.


Aansprakelijkheid
Van de huurder
1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond.
2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer na vertrek schade wordt geconstateerd, zal de hoofdhuurder zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen.
4. Het is totaal verboden om in de woning:
- te roken
- te frituren, fonduen, steengrillen, een raclette-toestel te gebruiken e.d. ….
- kaarsen te ontsteken: enkel theelichtjes in de daartoe voorziene houders worden toegelaten.
Er zijn rookmelders aangebracht en brandblussers voorzien op elke verdieping.
5. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden- uit de vakantiewoning verwijderd. De stilte moet gerespecteerd worden van 21u tot 9 uur s morgens
6. Niets van meubilair mag worden verplaatst.
7. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om evementen, feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder recht heeft op terugvordering van de resterende huur.


Aansprakelijkheidsverzekering
1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
2. De huurder wordt erop gewezen zijn wettelijke aansprakelijkheid (bv. i.g.v. door hem veroorzaakte brand in de vakantiewoning) te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder
1. De eigenaar of verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, ongeval van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuin.
2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan e.d..
4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. We denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele overlast daardoor veroorzaakt.
5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van de boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en diens eventuele vertegenwoordiger. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

4. Toegelaten aantal personen
Het maximum aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven is 10. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden.
Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

5. Verbod van onderverhuring en overdracht
Onderverhuring en overdracht van de huur is niet toegelaten.


Aankomst en vertrek
1. Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en aankomst van de nieuwe gasten.
2. Aankomstuur: inchecken kan van 16u30 tot 20u, de dag van aankomst.
Indien uw aankomstuur hiervan afwijkt, vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.
3. Vertrekuur: Elke dag tot 11u; met uitzondering van de zondag tot 16u. Indien u hierop een uitzondering wenst, kan u contact opnemen met de eigenaar.


Einde van het verblijf & schoonmaak
1. Het gehuurde vakantiehuis en de tuin dienen netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf.
Dit houdt in: opruimen, alles terug op zijn plaats zetten, vuilnisbakken ledigen, afval sorteren, schone vaat in de kast zetten, bezemschoon achterlaten van de woning, indien gebruikt: van toestellen dan moeten deze gereinigd worden vb. frigo, oven, vaatwas, enz....2. Gelieve bij het vertrek ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten op het maantje nl. op 10°C.
3. Bij het in gebruik nemen van de woning is alle linnen voorzien en zijn de bedden opgemaakt en slaapklaar.
Bij het einde van de huur wordt gevraagd om het beddengoed van de bedden te verwijderen (uitgz. de matras- en hoofdkussenbeschermers).
Wij vragen u om het linnen niet zelf te wassen. Alle linnen kan u achterlaten in de washoek, op de benedenverdieping van de woning.
Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, indien afval niet gesorteerd is, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren in te houden op de waarborg.

4. Alle elektrische gebruikte apparaten dienen gepoetst en netjes achtergelaten te worden bij vertrek.


De sleutel kan u achterlaten in het kluisje.


Klachten en waarborg
1. Elke klacht i.v.m. de accommodatie, de netheid, de inventaris of eventueel bestaande schade kunnen tot 24u na aankomst worden gemeld aan de eigenaar.
Bij gebreke aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat, juistheid van de inventaris en de algemene netheid van de woning erkend te hebben; inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen.
Klachten die door de huurder geformuleerd worden na afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk.
2. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
3. De controle van de woning gebeurt bij het poetsen.
Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.
4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt de waarborgsom ten laatste een week na uw verblijf geretourneerd.
Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken.
Ook indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren in te houden op de waarborg.
5. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de eigenaar of diens vertegenwoordiger. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
6. De verhuurder behoudt zich steeds het recht om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te zetten wanneer een huurder of medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.Normaal verbruik gas, water en elektriciteit

Het normaal gebruik van gas, water en elektriciteit is inbegrepen. Elektrische auto mag niet opgeladen worden. 


Gegevens verhuurder:
Vakantiewoning Henri


Barthier Bram

Zandberg 17

8640 Heuvelland

0486 96 70 70

Gegevens Toerisme Vlaanderen:
Toerisme Vlaanderen - Visit Flanders
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
Tel. +32 2 504 04 00
logies@toerismevlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet